Aanbod CJG

Naast het CJG hebben partijen in het CJG Soest een divers aanbod om ouders/opvoeders, kinderen en jongeren te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien.

GGD Midden-Nederland en WELZIN

0-4 jaar
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 'het consultatiebureau'
Het consultatiebureau van de GGD Midden-Nederland maakt onderdeel uit van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en biedt zorg aan alle kinderen van 0-4 jaar.

  • huisbezoeken
  • consultatiebureau (wegen, meten en vaccineren)
  • telefonisch spreekuur

4-12 jaar
GGD: Tot een kind 4 jaar is, wordt het op het consultatiebureau gezien. Daarna wordt het kind op school of in het wijkgebouw gezien. De jeugdgezondheidszorg is er om u en uw kind te ondersteunen bij een goede ontwikkeling en gezondheid tot aan het 20-ste levensjaar. De diensten zijn geheel gratis.
- preventief gezondheidsonderzoek (PGO)
- extra onderzoek/gesprek op aanvraag
- vaccinatie
- telefonisch spreekuur/opvoedondersteuning
- jongerenspreekuur
- voorlichting en advies
- hulp bij calamiteiten

WELZIJN:

Training sociale vaardigheden (Sova) voor kinderen van 8-12 jaar
KIES-training voor kinderen (8-12 jaar) in echtscheidingssituaties
Training sociale vaardigheden (Sova) voor kinderen van 12-16 jaar
KIES-training voor jongeren (12-17 jaar) in echtscheidingssituaties

12-21 jaar
GGD: De jeugdgezondheidszorg ondersteunt een goede ontwikkeling en gezondheid tot aan het 20-ste levensjaar. De diensten zijn geheel gratis.
- preventief gezondheidsonderzoek (PGO)
- vaccinatie
- telefonisch spreekuur/opvoedondersteuning
- jongerenspreekuur
- voorlichting en advies
- hulp bij calamiteiten

WELZIN:

Assertiviteitstraining voor jongeren van 17-21 jaar

GGD: Het Service Center is het eerste aanspreekpunt binnen de Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland.
Het Service Center is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 17 uur.
T. 033-4600046 / E. jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl

WELZIN:

Informatie een aanmelding:
T 033-4692400 / E cursusbureau@welzin.nl
www.welzin.nl
 

Hulp nodig of vragen?